This should know every child

Stanford Binet Uygulayıcı Eğitici Eğitimi

Stanford Binet Uygulayıcı Eğitimi

STANFORD BiNET NEDİR?
Bireylerin zekâ düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.

TESTİN TARİHÇESİ
İlk “zekâ testi” Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğü olan çocukları tespit etmek için geliştirilmiştir. İlk Binet-Simon ölçeği 1905’te yayınlanmıştır. Binet, zekâ yaşı kavramını geliştirdi. Buna göre 4 yaşındaki çocukların ortalaması düzeyinde sonuç elde eden bir çocuğun zeka yaşı 4; 12 yaş grubunun ortalaması düzeyinde sonuç elde eden bir çocuğun zeka yaşı ise 12’dir. Sonraki 10 yıl içinde birçok Binet uyarlaması gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında en bilineni Stanford Üniversitesi’nde L. M. Terman tarafından geliştirilip 1926’da yayınlanan testtir. Terman ünlü zekâ bölümü (ZB) terimini ortaya koymuştur. ZB zekâya sayısal bir değer vermek üzere kullanılmaktadır ve ortalama bir insanın zekâsı 100 kabul edilmektedir. Stanford-Binet zekâ ölçeği 1916’dan bu yana çeşitli nedenlerle dört kez gözden geçirilmiştir.
Testin 1937 yılında gözden geçirilen versiyonu Refia Şemin tarafından ele alınmış ve 1965 yılında İstanbul çocukları üzerinde çalışarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Şu anda Türkiye’de bu test uygulanmaktadır.

EĞİTİMİN AMACI: Stanford Binet zeka testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyeti kazandırmak.

EĞİTİMİN TANITIMI: 2-18 yaş arasındaki bireylere uygulanan zeka testidir. (Derneğimizin eğitiminde 2-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanışı anlatılacaktır).

EĞİTİM PROGRAMI: Eğitim süresi 2 gün/20 saattir. Programda ilk önce alt testlerin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir. Aile danışmanlığı ve raporlamada; zeka ve akıl oyunları eğitim materyallerinin çocuğun gelişim alanlarına göre nasıl danışmanlık hizmeti verileceği de işlenecektir. Eğitimi veren uzmanın istediği süpervizyon şartlarını tamamlayan katılımcılara TÜZDER Uygulayıcı sertifikası verilecektir.

Testte Ölçülen Alanlar
 Sözel Akıl Yürütme
 Sözcük Dağarcığı
 Kavrama
 Resimdeki Saçmalılar
 Cümledeki Saçmalıklar
 Sözel İlişkiler
 Soyut/Görsel Akıl Yürütme
 Niceliksel Akıl Yürütme
 Niceliksel Sayı Dizileri
 Kısa Süreli Cümle Belleği
 Kısa Süreli Sayı Belleği
 Kısa Süreli Nesne Belleği

KİMLER KATILABİLİR:
Ruh sağlığı hizmeti sunan (psikiyatr, psikolog, pedagog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, okul öncesi, çocuk gelişimi, aile hekimi, özel eğitim, sosyal hizmet uzmanı, üstün zekalılar öğretmenliği) ve bu alanda lisans eğitimine devam eden üniversite öğrencileri.

EĞİTİMCİ: Uzman Psikolojik Danışman Osman Erkan

EĞİTİM SAATLERİ: 09:30 – 17:30

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE: TÜZDER Onaylı Uygulayıcı Sertifikası

EĞİTİM ÜCRETİ: 570 (KDV dahil)

EĞİTİM MATERYALİ: 350 TL (KDV Dahil) (İsteğe bağlı)

Not: Stanford Binet Test Çantası (Testin Bütün Materyalleri Mevcut)
 Uygulama için gerekli tüm malzemeler takım halinde sunulmuştur.
 Uygulama kitapçıkları,
 Yönerge kitapçıkları,
 Ahşap materyal kutusu,
 Uygulama materyalleri,
 Test çantası

Event Hours

6
09:00 - 09:00

Event Details

Categories