Sosyal Beceriler Atölyesi

Sosyal Beceriler Atölyesi

Duygu Atölyesi (Drama) hayatın provasıdır aslında. İnsan davranışlarını disipline etmenin, sağlıklı şekilde organize etmenin önemli bir yoludur drama. Tüm duyu organlarını aktif hale getirmesinin yanı sıra duyguları da eğitim sürecine dâhil eden drama becerilerin geliştirilmesi ve hedeflenen davranışların kazandırılması noktasında keyifli bir eğitim uygulamasıdır. Drama ile oyun iç içe olduğundan çocuklarımız neşelive eğlenceli bir ortamda bedensel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden gelişirler. Duygu Atölyesinde çocuklarımızın karakter gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Karakter Gelişimi, insan yaşamını anlamlı ve üretken hale getirebilmek, bireylerin yaşama dair amaç edinmelerini sağlamak, bununla birlikte sağlıklı gelişen bir toplum ortaya çıkarabilmek için, toplum içerisinde bir takım erdemler geliştirme çabasıdır.

İlkokul dönemi çocukların karakter özellikleri geliştirdiği, sosyal beceriler kazandığı ve sosyal ilişkiler içerisine girdiği, bu konulara en açık olduğu dönemdir. Bu dönemde öğretmenler çocuklar için model aldıkları en önemli figür haline gelirler. İlköğretim öğrencilerinin sosyal ilişkiler eğitimini atölyelerden almaları onların bu konuyu ‘içselleştirebilmelerine’ ve uygulamaya koymalarına olanak sağlayacaktır.

Çocukluk dönemi: Sağlıklı bir kişilik kazanımında ve topluma uyum sağlanmasında en kritik dönemdir. Bir bilge: Çocuklar toplumumuzun %25’ini ama geleceğimizin %100 ‘ünü oluşturmaktadır demiştir. Geleceğin sağlıklı toplumunu oluşturacak çocukların, sosyal beceriler ve olumlu karakter özellikleri kazanmaları gerekmektedir. Sosyal Beceriler Atölyesi ile çocuklarımızın sosyal becerileri ve olumlu karakter özelliklerini kazanmalarını, en üst düzeyde öğrenmelerini hem de en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Duygu atölyesinde, evrensel ve toplumsal bir takım değerlerin çocuğun yaşamına sistemli olarak yerleştirilmesi sürecini en verimli bir şekilde sağlamanın hedeflendiği, eğitimin yaşamla iç içe olduğu ortamdır.

Zeka Oyunlarını Mağaza Kısmından İnceleyebilirsiniz.