Ülkemizin kalkınması amacıyla öğrenci ve bireylerin zeka ve yetenek ölçümlerine göre okul öncesi dönemden başlayıp yükseköğretim sonrası da dahil olmak üzere aile, toplum ve eğitim ortamlarında desteklenmesini, geliştirilmesini, eğitimlerinin zenginleştirilmesini, sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanmasını amaçlar.
 
Amaç doğrultusunda
1-Eğitsel Değerlendirme
2-Zeka Testleri ve Tanılama Faaliyetleri
3-Zeka ve Akıl Oyunları

Hizmetlerini yürütmektedir.
.