Çocuğunuzu Daha İyi Nasıl Tanırsınız?

Çocuğunuzu Daha İyi Nasıl Tanırsınız?

Çocukların zihin gelişimleri üzerine TUZDER, “Bireyi Bütünüyle Tanıma Programı” (BBT) geliştirdi. Yeni geliştirilen program ile çocukluk döneminde insanın; zihnî, fizikî, hissî, sosyal ve ruhî açıdan içinde bulunduğu en kritik dönem daha iyi nasıl geliştirilebilir konusu ele alındı.

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren inanılmaz bir hızla hayatlarına etki eden her şeyi hafızalarına kaydederler. Beyinleri kayıt halinde olan ve etrafında olup bitenleri devamlı gözlemleyen bu çocuklar için doğru ve sağlıklı bir yönlendirme yapmak, gelişim açısından en önemli unsurdur. Uzmanlarımız tarafından organize edilen BBT; çocukların zihnî, fizikî, hissî, sosyal ve ruhî durumlarını değerlendirip, rehberlik yapmayı sağlayan ‘İnsanı Bütünüyle Tanıma Programı’nın kısa adıdır.

BBT ile çocukların güçlü ve zayıf yönleri tespit ediliyor

Her çocuk kapasitesi, kabiliyetleri, ilgi alanları ve kişilik özellikleri bakımından birbirinden oldukça farklılık gösterir. Birbirinden bu kadar farklı olan insanların elbette ki ihtiyaçları da farklı olacaktır.

BBT’nin amacı bütün bu şahsî farklılıkları ve çocuğun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, çocukları gerçek anlamda tanımak, onları doğru bir sisteme yönlendirmek ve böylece aileleri rahatlatmak, çocukların önce kendileri sonra toplum için yararlı insanlar haline getirmektir.

BBT zihinsel değerlendirmelerin yapıldığı zekâ testlerinden yola çıkarak insanların yetenek, beceri, işlev ve kişilik özellikleri gibi açıktan gözlenemeyen unsurlarını belirli koşullara dayanarak ölçme ve değerlendirmesini yaparak o insan hakkında derinlemesine bilgi almamızı sağlar. İnsanların güçlü ve gizli kalmış özelliklerini olduğu kadar zayıf yönlerini de değerlendirmek için kullanılır. BBT
uzmanlar tarafından yapılan bu değerlendirmeler ışığında uygulanan yönlendirme ve rehberlik faaliyetlerini içeren programdır.

Diğerlerinden farkı, çocuğu bütün olarak ele alması

Maalesef ülkemizde eğitim ile ilgili farklılıklar konusunda tam olarak bir gelişme sağlanamamıştır. Zeka gelişimleri geriden gelen çocukların eğitimleri için kurum ve materyal eksikliği yaşandığı gibi zeka gelişimleri yaşıtlarının ilerisinde olan üstün çocuklar için de aynı durum geçerlidir. Bu çocuklar için mevcut kurumlar olsa dahi birçok yetenek, fark edilmeden sistem içinde yok olup gidiyor.

Aileler ve öğretmenler çocuklardaki bu farklılıkları görseler bile ne yapacaklarını bilemiyor ve onların bu farklılıklarını araştırmak yerine görmezden gelebiliyorlar.

Test yapılan çocuklara verilen hedefler BBT’nin bir diğer farkı

Zekâ testleri sayesinde tanılaması yapılan çocukların daha sonra toplum hayatında yaşayacağı çeşitli sorunlardan bahsedilir. Bu konuda ailelerin izlemesi gereken yol hakkında rehberlik yapılır fakat karşılaşabileceği bu sorunlar yapılan zekâ testiyle somut olarak tespit edilemez. Zekâ testleri yalnızca çocuğun zihinsel performansını ortaya koyan IQ skoru elde etmemizi sağlar. Bu skor vesilesiyle yapılan sınıflandırmalar sonucu çocuklardan beklenen bir performans vardır fakat kimi zaman çocuk kendisinde olan bu potansiyeli açığa çıkaramaz çünkü onu açığa çıkarmasına etki edecek faktörler vardır.

Bu durumların tespiti için zekâ testleriyle beraber BBT uygulanması önerilmektedir. Bu sayede var olan potansiyelin maksimum seviyede kullanılması hedeflenir.

BBT niçin erken yaşta yapılmalı?

Bilindiği gibi insan beyninin yaklaşık olarak %80’lik bölümü 6 yaşa kadar tamamlanmaktadır. Durum bu kadar önemlidir ve çocuğun var olan potansiyellerinin belirlenmesi, eğitim programlarının hazırlanması, ailelerin ve öğretmenlerin çocuk hakkında bilinçlendirilmesi onların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini ulaşabileceği en üst noktaya taşımak amacı ciddiye alınmalıdır.

Zeka Oyunlarını Mağaza Kısmından İnceleyebilirsiniz.